گیربکس های روسی

گیربکس های روسی

گیربکس روسی از جمله گیربکس هایی هستند دارای چند چرخدنده به صورت سری می باشند. روی یک محور موازی قرار میگیرند و این امر باعث میشود که با استفاده از این گیربکس ها بتوانیم حداکثر توان را با دور موتور پایین ایجاد کنیم. به صورتی که با قرار گرفتن این چرخ دنده ها روی یک دیگر سبب افزایش گشتاور ورودی شده و عمل کاهش دور را امکانپذیر می سازد.

گیربکس روسی
گیربکس های صنعتی روسی دارای چرخدنده های بسیار بزرگ و ابعاد بزرگی هستند که این باعث میشود این گیربکس ها در کار های صنعتی بزرگ و پر فشار که نیاز به گیربکس مقاوم برای انتقال توان های زیاد دارند استفاده شود.

گیربکش روسی


از مزیت این گیربکس ها این است که دارای چرخدنده هی هلیکال با تماس مداوم هستند که این باعث کمترین استحلاک و سر و صدا می شود.
گیربکس های روسی در صنایعی مانند سیمان ، مس و ... کاربرد دارد. قیمت پایین یکی از بزرگترین ویژگی های این گیربکس است که باعث میشود این گیربکس از طرفداران زیادی برخوردار باشد.