گیربکس های خورشیدی

گیربکس های خورشیدی

گیربکس خورشیدی(لینک به مقاله: گیربکس خورشیدی) در صنعت ایران کاربرد بسیار زیادی دارد و دلیل این پر کاربرد بودن ویژگی های این گیربکس ها است. گیربکس خورشیدی در بین دیگر گیربکس های صنعتی دارای راندمان بالای آن ها است. 

گیربکس خورشیدی


گیر بکس های خورشیدی دارای یک دنده ی خورشیدی هستند که جایگاه انها در مرکز گیر بکس ها است. نحوه ی چرخش انها به این صورت است که دنده خورشیدی و همچنین دنده رینگی به صورتی قرار گرفته اند که از یک طرف با دنده خورشیدی و از طرف دیگر با دنده رینگی درگیر هستند که این عمل سبب چرخش در انها میشود.