گیربکس شافت مستقیم پایه دار طرح vem آلمان

گیربکس شافت مستقیم پایه دار طرح vem آلمان

این گیربکس نوع پایه دار طرح vem آلمان می باشد ، که از شافت ۲۸ تا شافت ۱۰۰ در دوران های خروجی ۱۶ الی ۴۰۰ هم اکنون در حال تولید می باشد.