وینچ یا بالابر

وینچ یا بالابر

این نوع از وینچ ها در دو نوع قلاب دار و دسته دار در سه سایز کوچک ، متوسط و بزرگ تولید می شوند و در هدایت خطوط آب خوری و دانخوری سالن های مرغداری

در راستای عمودی مورد استفاده قرار می گیرند طراحی این محصول به گونه ای است که با توجه به زاویه دنده و ماردون به کار رفته در تولید آن ، کاملا برگشت ناپذیر می باشد.

این محصول با توجه به زییابیی ظاهری ، قیمت مناسب و کاربرد بسیار فراوان آن از جمله استفاده در باز و بسته نمودن اینلت ها توانسته جایگاه ویژه ای را بین مصرف کننده های عزیز

برای خود باز کند.

 

 وینچ قلاب دار کوچک

وینچ دسته دار کوچک

 وینچ قلاب دار متوسط

 

 وینچ دسته دار متوسط

 

وینچ قلاب دار بزرگ

وینچ دسته دار بزرگ