طراحی و ساخت انواع چرخ دنده

طراحی و ساخت انواع چرخ دنده

چرخ دنده  مانند هر ابزارهای صنعتی دیگری انواع مختلفی دارد. هریک از چرخ دنده ها با توجه به نوع طراحی و ساختی که دارند، در مواقع مختلفی استفاده می شوند.

انواع چرخ دنده ها عبارتند از:

  • چرخ دنده ساده
  • چرخ دنده مارپیچ
  • چرخ دنده مخروطی
  • چرخ دنده حلزونی
  • چرخ دنده شانه ای 

 

مراحل طراحی و ساخت چرح دنده را ادامه به طور مختصر توضیح می دهیم.
طراحی دنده ها بر اساس استانداردهای DIN/AGMA، استفاده از جدیدترین نرم افزارهای طراحی، محاسبه توان و گشتاور قابل انتقال و سرویس فاکتورهای لازم ، مدلسازی با نرم افزارهای CAD/CAM، انتخاب سیکل عملیات حرارتی مناسب
تهیه مواد اولیه از منابع داخل و یا خارج از کشور بر مبنای طراحی اولیه، ساخت چرخ دنده ها بر مبنای طراحی اولیه توسط ماشین آلات تراش و دنده زنی، سیکل کامل عملیات حرارتی براساس سختی تا 60HRC  برای شافت  پینیونها و 55HRC  برای دنده های بزرگ و همچنین عملیات سمانتاسیون جهت افزایش سختی سطوح در مراکز معتبر عملیات حرارتی.