تهیه و توزیع انوع کوپلینگ

تهیه و توزیع انوع کوپلینگ

کوپلینگ انواع مختلفی دارد که هریک کاربردی دارند. انواع کوپلینگ شامل موارد زیر هستند


کوپلینگ UCC
کوپلینگ HRC
کوپلینگ KB
انواع کوپلینگ سفارشی
کوپلینگ روتکس


کوپلینگ های لاستیکی نقش گرفتن ضربه های آنی و ارتعاش را به سیستم انتقال نیرو دارند که بسته به محل کاربرد طراحی و تولید میشوند.