تهیه و توزیع انواع فولی

تهیه و توزیع انواع فولی

ساخت و جنس فولی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: 

 

  • ساخت فولی تسمه- سایز AZ یک یا چند ردیف
  • ساخت فولی تسمه- سایز A یک یا چند ردیف
  • ساخت فولی تسمه- سایز B یک یا چند ردیف
  • ساخت فولی تسمه- سایز C یک یا چند ردیف
  • ساخت فولی تسمه- سایز D یک یا چند ردیف
  • فولی از جنس آهن
  • فولی از جنس استیل
  • فولی از جنس آلومینیوم
  • پولی(فولی)قفل شونده (گوه‌ایی) یا Taper Lock- Taper Bushings
  • انواع پولی‌ها و کوپلینگ‌های (آهنی، آلومینیومی، استیل و چدنی)